../ Финансовая отчётность / Украинские национальные стандарты бухгалтерского учёта / Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

22.12.2008  N 1524

Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
N 1572 від 29.12.2009,
N 72 від 15.02.2010)

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2007 N 1413.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Шпента І.Ю.) після затвердження цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Міністр В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22.12.2008  N 1524

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

№ з/п Показники, що порівнюються Порівнювальні показники
1 2 3
Форма №1 і №1-м «Баланс»
1. Рядок 010, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4
2. Рядок 030, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4
3. Рядок 080, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 010, 020, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075, графи 3 і 4
4. Рядок 160, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4
5. Рядок 260, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 100 - 160, 170 - 250, графи 3 і 4
6. Рядок 280, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 080, 260, 270, 275 графи 3 і 4
7. Рядок 380, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 300 - 340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, плюс або мінус рядок 375, графи 3 і 4
8. Рядок 430, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418, 420 мінус рядок 416, графи 3 і 4
9. Рядок 480, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 440 - 470, графи 3 і 4
10. Рядок 620, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 500 - 600, 605, 610, графи 3 і 4
11. Рядок 640, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 380, 385, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4
Форма №2 «Звіт про фінансові результати»
12. Рядок 035, графа 3 Форма №2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030
13. Рядок 050, графа 3 Форма №2, рядок 035 мінус рядок 040
14. Рядок 055, графа 3 Форма №2, рядок 040 мінус рядок 035
15. Рядок 100, графа 3 Форма №2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090
16. Рядок 105, графа 3 Форма №2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060
17. Рядок 170, графа 3 Форма №2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160
18. Рядок 175, графа 3 Форма №2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130
19. Рядок 190, графа 3 Форма №2, рядок 170 мінус рядок 180
20. Рядок 195, графа 3 Форма №2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус вписуваний рядок 185 «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності»
21. Рядок 220, графа 3 Форма №2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205, 210
22. Рядок 225, графа 3 Форма №2, рядок 205 мінус рядки 190 і 200 або рядок 195 плюс рядки 205 і 210 мінус рядок 200
23. Рядок 280, графа 3 Форма №2, сума рядків 230 - 270
24. Рядки 010 - 280, графа 4 Форма №2 за попередній рік, рядки 010 - 280, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)
Форма №2-м «Звіт про фінансові результати»
25. Рядок 030, графа 3 Форма №2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3
26. Рядок 070, графа 3 Форма №2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, графа 3
27. Рядок 170, графа 3 Декларація з податку на прибуток підприємства
28. Рядок 180, графа 3 Форма №2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс або мінус рядок 080, графа 3
29. Рядок 190, графа 3 Форма №2-м, рядок 070 мінус рядок 180, графа 3
30. Рядки 010 - 190, графа 4 Форма №2-м за попередній рік, рядки 010 - 190, графа 3
Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»
31. Рядок 010, графа 3 Форма №2, рядок 170, графа 3
32. Рядок 010, графа 4 Форма №2, рядок 175, графа 3
33. Рядок 020, графа 3 Форма №2, рядок 260, графа 3
34. Рядок виключено  
35. Рядок виключено  
36. Рядок 060, графа 3 Форма №2, рядок 140, графа 3 плюс Форма №5, рядок 633
37. Рядок 070, графа 3 Форма №3, різниця між сумою рядків 010 - 060, графа 3 і сумою рядків 030 - 050, графа 4
38. Рядок 070, графа 4 Форма №3, різниця між сумою рядків 010, 030 - 050, графа 4 і сумою рядків 020 - 060, графа 3
39. Рядок 090, графа 3 Форма №1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4 мінус сума зменшення витрат майбутніх періодів внаслідок їх включення до складу групи вибуття
40. Рядок 090, графа 4 Форма №1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3 плюс сума зменшення витрат майбутніх періодів внаслідок їх включення до складу групи вибуття
41. Рядок 110, графа 3 Форма №1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3 плюс сума зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до складу групи вибуття (без врахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо)
42. Рядок 110, графа 4 Форма №1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4 мінус сума зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до складу групи вибуття (без урахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо)
43. Рядок 120, графа 3 Форма №3, різниця між сумою рядків 070 - 110, графа 3 і сумою рядків 080 - 110, графа 4
44. Рядок 120, графа 4 Форма №3, різниця між сумою рядків 070 - 110, графа 4 і сумою рядків 080 - 110, графа 3
45. Рядок 150, графа 3 Форма №3, рядок 120, графа 3 мінус рядки 130, 140, графа 4
46. Рядок 150, графа 4 Форма №3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 і 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3
47. Рядок 170, графа 3 Форма №3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або рядок 150, графа 3 мінус рядок 160, графа 4
48. Рядок 170, графа 4 Форма №3, рядок 150, графа 4 плюс рядок 160, графа 4 або рядок 150, графа 4 мінус рядок 160, графа 3
49. Рядок 280, графа 3 Форма №3, сума рядків 180 - 230, графа 3, мінус сума рядків 240 - 270, графа 4
50. Рядок 280, графа 4 Форма №3, сума рядків 240 - 270, графа 4, мінус сума рядків 180 - 230, графа 3
51. Рядок 300, графа 3 Форма №3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 або рядок 280, графа 3 мінус рядок 290, графа 4
52. Рядок 300, графа 4 Форма №3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або рядок 280, графа 4 мінус рядок 290, графа 3
53. Рядок 370, графа 3 Форма №3, сума рядків 310 - 330, графа 3 мінус сума рядків 340 - 360, графа 4
54. Рядок 370, графа 4 Форма №3, сума рядків 340 - 360, графа 4 мінус сума рядків 310 - 330, графа 3
55. Рядок 390, графа 3 Форма №3, рядок 370, графа 3, плюс рядок 380, графа 3 або рядок 370, графа 3 мінус рядок 380, графа 4
56. Рядок 390, графа 4 Форма №3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або рядок 370, графа 4 мінус рядок 380, графа 3
57. Рядок 400, графа 3 Форма №3, сума рядків 170, 300, 390, графа 3 або рядок 170, графа 3 плюс рядок 300, графа 3 мінус рядок 390 графа 4 або рядок 170, графа 3 мінус рядки 300 і 390, графа 4 або рядок 170, графа 3 мінус рядок 300, графа 4 плюс рядок 390, графа 4
58. Рядок 400, графа 4 Форма №3, сума рядків 170, 300, 390, графа 4 або рядок 170, графа 4 плюс рядок 300, графа 4 мінус рядок 390, графа 3 або рядок 170, графа 4 мінус рядки 300 і 390, графа 3 або рядок 170, графа 4 мінус рядок 300, графа 3 плюс рядок 390, графа 4
59. Рядок 410, графа 3 Форма №1, сума рядків 230, 240, графа 3
60. Рядок 420, графа 3 Форма №3, рядок 040, графа 4
61. Рядок 420, графа 4 Форма №3, рядок 040, графа 3
62. Рядок 430, графа 3 Форма №1, сума рядків 230, 240, графа 4
63. Рядок 430, графа 3 Форма №3, сума рядків 400, 410, 420, графа 3
64. Рядок 430, графа 3 Форма №3, сума рядків 400, 410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4
65. Рядок 430, графа 3 Форма №3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4
66. Рядок 430, графа 3 Форма №3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4
Форма №4 «Звіт про власний капітал»
67. Рядок 010, графи 3 - 11 Форма №1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300 - 380, графа 4, відповідно
68. Рядок 010, графи 3 - 11 Форма №4 (за попередній рік), рядок 300, графи 3 - 11 відповідно
69. Рядок 050, графи 3 - 11 Форма №1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 - 380, графа 3 відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)
70. Рядок 050, графи 3 - 11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3 - 11 відповідно
71. Рядок 130, графа 8 Форма №2, рядок 220 або 225, графа 3
72. Рядок 150, графа 3 (позитивне значення) Форма №4, рядок 150, графа 8 (від’ємне значення)
73. Рядок 160, графа 7 (позитивне значення) Форма №4, рядок 160, графа 8 (від’ємне значення)
74. Рядок 290, графи 3 - 11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 060 - 280, графи 3 - 11 відповідно
75. Рядки 300, графи 3 - 11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3 - 11 відповідно
76. Рядок 300, графи 3 - 11 Форма №1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 - 380, графа 4 відповідно
77. Рядки 010 - 300, графа 11 Форма №4, рядки 010 - 300, алгебраїчна сума граф 3 - 10 відповідно
Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності»
78. Рядки 010 - 080, графа 14 Форма №5, рядки 010 - 080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно
79. Рядок 080, графи 3 і 14 Форма №1, рядок 011, графи 3 і 4
80. Рядок 080, графи 4 і 15 Форма №1, рядок 012, графи 3 і 4
81. Рядок 080, графи 3 - 15 Форма №5, алгебраїчна сума рядків 010 - 070, графи 3 - 15 відповідно
82. Рядок 090, графа 14 Форма №5, рядок 090, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 5 мінус графа 8, плюс графа 9 мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13
83. Рядок 090, графа 3 мінус графа 4 Форма №1, рядок 065, графа 3
84. Рядок 090, графа 14 Форма №1, рядок 065, графа 4
85. Рядки 100 - 260, графа 14 Форма №5, рядки 100 - 260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно
86. Рядок 105, графи 3 і 14 Форма №1, рядок 055 плюс рядок 057, графи 3 і 4
87. Рядок 105 графа 14 мінус рядок 269 Форма №1, рядок 056, графа 4
88. Рядок 105, графи 4 і 15 Форма №1, рядок 057, графи 3 і 4
89. Рядок 260, графи 3 і 14 мінус рядок 105 графи 3 і 14 Форма №1, рядок 031, графи 3 і 4
90. Рядок 260, графи 4 і 15 мінус рядок 105 графи 4 і 15 Форма №1, рядок 032, графи 3 і 4
91. Рядок 260, графи 3 - 19 Форма №5, алгебраїчна сума рядків 100 - 250, графи 3 - 19 відповідно
92. Сума рядків 265 і 926 Форма №1, рядок 275 графа 4 (розбіжність на інші активи, призначені для продажу)
93. Рядок 269 Форма №1, рядок 055 мінус рядок 056 плюс рядок 057, графа 4
94. Рядок 340, графа 4 Форма №1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів підрядникам для фінансування капітального будівництва)
95. Рядок 340, графи 3 і 4 Форма №5, сума рядків 280 - 330, графи 3 і 4
96. Сума рядків 350 - 370, графа 4 Форма №1, рядок 040, графа 4
97. Сума рядків 380 - 410, графа 4 Форма №1, рядок 045, графа 4
98. Рядок 420, графа 5 Форма №1, рядок 220, графа 4
99. Рядок 420, графи 3, 4, 5 Форма №5, сума рядків 350 - 410, графи 3, 4, 5
100. Сума рядків 440 - 490, графа 3 Форма №2, рядок 060, графа 3
101. Сума рядків 440 - 490, графа 4 Форма №2, рядок 090, графа 3
102 Рядок 491, графа 4 Форма №5, рядок 775 графа 4
103. Сума рядків 500 - 520, графа 3 Форма №2, рядок 110, графа 3
104. Сума рядків 500 - 520, графа 4 Форма №2, рядок 150, графа 3
105. Сума рядків 530, 550, 560, графа 3 Форма №2, рядок 120, графа 3
106. Сума рядків 540, 550 і 560, графа 4 Форма №2, рядок 140, графа 3 плюс Форма №5 рядок 342 плюс рядок 633
107. Сума рядків 570 - 610, 630, графа 3 Форма №2, рядок 130, графа 3
108. Сума рядків 570 - 600, 620, 630, графа 4 Форма №2, рядок 160, графа 3
109. Рядок 690, графа 3 Форма №5, сума рядків 640 - 680, графа 3
110. Рядок 690, графа 3 Форма №3, рядок 430, графа 3
111. Рядок 690, графа 3 Форма №1, сума рядків 230, 240, графа 4
112. Рядок 780, графи 3 - 9 Форма №5, сума рядків 710 - 775, графи 3 - 9
113. Рядки 710 - 780, графа 9 Форма №5, рядки 710 - 780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7
114. Рядок 780, мінус рядок 775, графи 3 і 9 Форма №1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418 мінус рядок 416, графи 3 і 4
115. Сума рядків 800 - 860, 880, графа 3 Форма №1, рядок 100, графа 4
116. Рядок 870, графа 3 Форма №1, рядок 110, графа 4
117. Рядок 890, графа 3 Форма №1, рядок 120, графа 4
118. Рядок 900, графа 3 Форма №1, рядок 130, графа 4
119. Рядок 910, графа 3 Форма №1, рядок 140, графа 4
120. Рядок 920, графи 3, 4, 5 Форма №5, сума рядків 800 - 910, графи 3, 4, 5
121. Рядок 940, графа 3 Форма №1, рядок 161, графа 4
122. Рядок 1210 Форма №5, сума рядків 1241 і 1251
123. Рядок 1210 Декларація з податку на прибуток підприємства
124. Рядок 1220, мінус рядок 1230 Форма №1, рядок 060, графа 3
125. Рядок 1230, мінус рядок 1220 Форма №1, рядок 460, графа 3
126. Рядок 1225 Форма №5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252
127. Рядок 1225, мінус рядок 1235 Форма №1, рядок 060, графа 4
128. Рядок 1235, мінус рядок 1225 Форма №1, рядок 460 графа 4
129. Рядок 1235 Форма №5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253
130 Рядок 1240 Форма №5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус рядок 1243
131. Рядок 1240 Форма №2, рядок 180 графа 3 плюс рядок 210, графа 3
132. Рядок 1250 Форма №5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253
133. Рядок 1300 Форма №5, сума рядків 080 і 260 графа 10
134. Рядок 1410, графа 13 і 17 Форма №1 рядок 035 плюс рядок 037 мінус 036 графа 3 і 4
135. Рядок 1410, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 13 Форма №1, рядок 035, графа 3
136. Рядок 1410, графа 11 мінус графа 12 плюс графа 17 Форма №1, рядок 035, графа 4
137. Рядок 1410, графа 3 і 11 Форма №1, рядок 036, графа 3 і 4
138. Рядки 1410 - 1415, графа 11 Форма №5, рядки 1410 - 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10
139. Рядки 1410 - 1415, графа 12 Форма №5, рядки 1410 - 1415, графа 4, мінус графа 7, плюс графа 8
140. Рядки 1410 - 1415, графа 17 Форма №5, рядки 1410 - 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16
141. Рядок 1410, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 Форма №1, рядок 035 плюс рядок 037, графа 3 і 4 відповідно
142. Рядок 1410, графи 3 - 17 Форма №5, сума рядків 1411 - 1415, графи 3 - 17 відповідно
143. Рядок 1410, графи 4 і 12 Форма №1, рядок 037, графи 3 і 4 відповідно
144. Рядки 1420 - 1424, графа 11 Форма №5, рядки 1420 - 1424, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10
145. Рядки 1420 - 1424, графа 17 Форма №5, рядки 1420 - 1424, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16
146. Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13 Форма №1, рядок 110 графа 3
147. Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 Форма №1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно
148. Рядок 1420, графа 11 плюс графа 17 Форма №1, рядок 110 графа 4
149. Рядок 1420, графи 3 - 17 Форма №5, сума рядків 1421 - 1424, графи 3 - 17 відповідно
150. Рядок 1430, графи 3 - 17 Форма №5, сума рядків 1410 і 1420, граф 3 - 17 відповідно
151. Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 3 мінус графа 4 Форма №5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6
152. Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 11 Форма №5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6 мінус графа 7 плюс або мінус графа 10
153. Рядок 1500, графи 3 - 11 Форма №5, сума рядків 1510, 1513 - 1519, графи 3 - 11
154. Рядки 1510 - 1519, 1530 - 1539, графа 11 Форма №5, рядки 1510 - 1519, 1530 - 1539, графа 5, мінус графа 6, мінус графа 7, плюс або мінус графа 10
155. Рядки 1510 - 1519, 1530 - 1539, графа 5 Форма №5, рядки 1510 - 1519, 1530 - 1539, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 > графи 4
156. Рядки 1510 - 1519, 1530 - 1539, графа 6 Форма №5, рядки 1510 - 1519, 1530 - 1539, графа 4, мінус графа 3, якщо графа 3 < графи 4
157. Рядок 1520, графи 3 - 11 Форма №5, сума рядків 1530, 1533 - 1539, графи 3 - 11
158. Рядок 1540, графи 3 - 11 Форма №5, рядок 1500, плюс рядок 1520 графи 3 - 11
159. Рядок 1540, графа 5 Форма №2, рядок 061
160. Рядок 1540, графа 6 Форма №2, рядок 091
161. Рядки 1500 - 1540, графа 10 Форма №5, рядки 1500 - 1540, графа 8, мінус графа 9
Форма №6 «Інформація за сегментами»
162. Сума граф 3 - 16 за рядками 010 - 390 відповідного року Форма №6, рядки 010 - 390, графи 17 і 18
163. Рядок 010, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 011 - 013, графи 3 - 18
164. Рядок 011, графи 17, 18 Форма №2, рядок 035, графи 3, 4
165. Рядок 013, плюс рядок 051, графи 17, 18 Форма №2, рядок 060, графи 3, 4
166. Рядок 020, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 021 і 022, графи 3 - 18
167. Сума рядків 020 і 052, графи 17, 18 Форма №2, сума рядків 110 і 120, графи 3 і 4
168. Сума рядків 021, 022, 052, графи 17, 18 Форма №2, сума рядків 110, 120, графи 3, 4
169. Рядок 030, графи 17, 18 Форма №2, рядок 130, графи 3, 4 або різниця, включена до рядку 050 Форми №6
170. Рядок 040, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 010, 020, 030, графи 3 - 18
171. Рядок 053, графи 17, 18 Форма №2, рядок 200, графи 3, 4
172. Рядок 060, графи 3 - 18 Форма №6, рядок 012, графи 3 - 18
173. Рядок 070, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 040, 050 мінус рядок 060, графи 3 - 18
174. Рядок 070, графи 17, 18 Форма №2, сума рядків 035, 060, 110, 120, 130, 185, 200, графи 3 і 4
175. Рядок 080, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 081, 082, графи 3 - 18
176. Рядок 081, графи 17, 18 Форма №2, рядок 040, графи 3, 4
177. Рядок 090, графи 17, 18 Форма №2, рядок 070, графи 3, 4
178. Рядок 100, графи 17, 18 Форма №2, рядок 080, графи 3, 4
179. Рядок 110, графи 17, 18 Форма №2, рядок 090, графи 3, 4
180. Рядок 120, графи 17, 18 Форма №2, сума рядків 140, 150, графи 3, 4
181. Рядок 121, графи 17, 18 Форма №2, рядок 150, графи 3, 4
182. Рядок 130, графи 17, 18 Форма №2, рядок 160, графи 3, 4
183. Рядок 140, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 080, 090, 100, 110, 120, 130, графи 3 - 18
184. Рядок 153, графи 17, 18 Форма №2, рядок 205, графи 3 і 4
185. Рядок 154, графи 17, 18 Форма №2, сума рядків 180, 210, графи 3 і 4
186. Рядок 160, графи 3 - 18 Форма №6, рядок 082, графи 3 - 18
187 Рядок 170, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 140, 150 мінус рядок 160, графи 3 - 18
188. Рядок 180, графи 3 - 18 Форма №6, рядок 040 мінус рядок 140, графи 3 - 18
189. Рядок 190, графи 3 - 18 Форма №6, рядок 070 мінус рядок 170, графи 3 - 18
190. Рядок 190, графи 17, 18 Форма №2, рядок 220 або 225, графи 3, 4
191. Рядок 230, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 200 і 220, графи 3 - 18
192. Рядок 230, графи 17, 18 Форма №1, рядок 280, графи 3, 4
193. Рядок 270, графи 3 - 18 Форма №6, сума рядків 240 і 260, графи 3 - 18
194. Рядок 270, графи 17, 18 Форма №1, сума рядків 430, 480, 620 і 630, графи 3, 4
195. Рядок 280, графи 17, 18 Форма №5, рядок 340, графи 3 (за звітний і попередній рік)
196. Рядок 290, графи 17, 18 Форма №5, рядок 1300 (за звітний і попередній рік)
197. Рядок 300, графи 17, 18 Форма №6, рядок 011, графи 17, 18
198. Рядок 310, графи 17, 18 Форма №6, рядок 230, графи 17, 18
199. Рядок 320, графи 17, 18 Форма №6, рядок 280, графи 17, 18
200. Рядок 350, графи 17, 18 Форма №6, рядок 300, графи 17, 18
201. Рядок 360, графи 17, 18 Форма №6, рядок 310, графи 17, 18
202. Рядок 370, графи 17, 18 Форма №6, рядок 320, графи 17, 18

 

Copyright © 2010 — All Rights Reserved
Дмитрий Александрович Доденко
finance; financial management; IFRS; GAAP; IAS; International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; управленческий учет; финансовый мнеджмент; финансовая отчетность; учет; управленческий учёт; финансовая отчётность; бланки; скачать бесплатно тексты МСФО, скачать бесплатно тексты IFRS, скачать бесплатно тексты IAS, статьи по МСФО, статьи по финансовому менеджменту, комментарии МСФО