Концепція (Концептуальні засади фінансової звітності) визначає мету підготовки фінансової звітності загального призначення, яка полягає у наданні інформації про підприємство, корисної існуючим та потенційним інвесторам, позикодавцям та іншим кредиторам при прийнятті рішень щодо надання ресурсів даному підприємству.

Концепція визначає якісні характеристики, які роблять інформацію у фінансовій звітності корисною. Для цього вона має бути надійною та достовірно відображати відповідну інформацію. Фінансова інформація стає ще кориснішою, якщо вона порівнянна, перевірна, своєчасна та зрозуміла.

Концепція визначає основні елементи фінансової звітності та критерії їх визнання у фінансовій звітності. Елементи, безпосередньо пов’язані з фінансовим становищем, включають активи, зобов’язання та капітал. Елементи, безпосередньо пов’язані з результатами діяльності, включають доходи і витрати.

Концепція дає визначення понять «капітал» та «підтримка величини капіталу».