Адміністрування податків, загальні положення

 1. Нові критерії для «великих платників податків»: обсяг доходу за останні чотири квартали перевищує еквівалент 50 млн. євро або загальна сума сплачених податків, зборів та платежів до бюджету перевищує еквівалент 1 млн євро за такий період, якщо сума таких податків, зборів, платежів Крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро.
 2. До переліку платежів, які не вважаються роялті з метою оподаткування, додано:
 • Платежі за передачу права на розповсюдження екземплярів програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їхнє відтворення обмежене використанням кінцевим споживачем.
 • Платежі за придбання екземплярів об’єктів інтелектуальної власності, призначених для перепродажу таких екземплярів.

Податок на додану вартість

 1. Кабінет Міністрів України має визначити порядок та підстави зупинення реєстрації податкових накладних. До ухвалення відповідного рішення Кабінету Міністрів України механізм блокування податкових накладних не діє.
 2. До 1 січня 2023 року операції з програмною продукцією, платежі за якими не вважаються роялті з метою оподаткування, звільняються від оподаткування ПДВ.
 3. Для застосування тимчасової пільги з ПДВ під час здійснення операцій із програмною продукцією такі об’єкти вважаються програмною продукцією:
 • Доступ до результатів комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів
 • Примірники (копії) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми або в іншій формі
 • Будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу.
 • Знижена ставка ПДВ у розмірі 7% тепер застосовується до імпорту та постачання на митній території України медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію та застосування в Україні.
 • Експорт наступних культур тимчасово звільняється від оподаткування ПДВ:
 • Соєві боби (УКТ ЗЕД 1201) з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року
 • Суріпиця, ріпак (УКТ ЗЕД 1205) з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року.
 • До 31 грудня 2018 року імпорт та постачання на митній території України транспортних засобів, обладнаних виключно електричними двигунами (УКТ ЗЕД 8703 90 10 10), звільняється від оподаткування ПДВ.
 • Умовне нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 ПК України застосовується лише до товарів/послуг, необоротних активів, придбаних/виготовлених із ПДВ.
 • До 1 січня 2020 року дозволено розстрочку (рівними частинами) сплати ПДВ до 24 календарних місяців без нарахування відсотків, пені та штрафів при імпорті виробничого обладнання за визначеними кодами УКТ ЗЕД. Кабінет Міністрів України має встановити порядок надання розстрочки.

Податок на прибуток

1. Термін подання декларації з податку на прибуток, що розраховується наростаючим підсумком за рік, продовжено до 60 днів після закінчення звітного року.

2. З 1 січня 2018 року перевищення розміру резерву банку понад ліміт, який розраховувався згідно з ПК України, не збільшує фінансовий результат до оподаткування (застосовуються перехідні правила).

3. Платник податків збільшує фінансовий результат до оподаткування на 30% суми товарів, робіт та послуг, придбаних у:

 • нерезидентів, організаційно-правову форму яких включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, які не сплачують податок на прибуток
 • нерезидентів, які не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.
 • При виплаті відсотків за синдикованим кредитом, особа застосовує ставку податку відповідно до міжнародного договору з юрисдикцією, резидентом якої є учасник синдикату кредиторів, та пропорційно долі учасника в межах кредитного договору, за умови, що він є бенефіціарним власником доходу, незалежно від того – виплата здійснюється через агента або безпосередньо.
 • Платник податків може зменшити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету за поточний податковий (звітний) період, на суму сплаченого за такий поточний податковий (звітний) період акцизного податку на важкі дистиляти (газойль), які використані для автомобілів-самоскидів вантажопідйомністю понад 75 т та локомотивів дизель-електричних. Якщо сума сплаченого акцизного податку перевищує суму податку на прибуток, сума такого перевищення не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах.
 • Платник податків може зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриманого від операцій з:
 • газом (метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка, спалювання) та/або
 • похідною сировиною газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання.

Ця пільга діє до 1 січня 2020 року. Платник податків повинен спрямовувати кошти, вивільнені у зв’язку з наданням податкової пільги, на переоснащення матеріально-технічної бази та запровадження нових технологій. У разі відсутності цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, платник податків зобов’язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, на який було зменшено фінансовий результат до оподаткування з метою застосування пільги.

Податок на доходи фізичних осіб

 1. При здійсненні операцій з нерухомістю оцінна вартість об’єктів нерухомості для цілей ПДФО визначається на підставі звітів про оцінку, зареєстрованих у Єдиній базі звітів про оцінку.
 2. Вартість путівки, яку роботодавець надає працівнику або членам його сім’ї першого ступеня споріднення, звільняється від оподаткування ПДФО за дотримання таких умов:
 • Роботодавець є платником податку на прибуток
 • Путівка надається безкоштовно/зі знижкою один раз на рік
 • Вартість путівки/знижки не перевищує 5 мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня звітного року).

Єдиний податок

 1. Платники єдиного податку не сплачують авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів.
 2. Дивіденди, отримані від платників єдиного податку, не зменшують фінансового результату до оподаткування платників податку на прибуток.
 3. Платники єдиного податку утримують податок з доходів нерезидента при виплаті на користь нерезидента доходів із джерелом їх походження з України.

Інші податки

 1. Збільшено ставки екологічного податку та окремих видів рентної плати.
 2. Передбачено більш як 5-кратне збільшення акцизу на цигарки до 2025 року. У той же час частка акцизного податку у складі середньозваженої роздрібної ціни повинна становити не менше 60%.