Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23
Витрати за позиками

Суб’єкт господарювання застосовує цей стандарт в обліку витрат за позиками.

Витрати за позиками, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати за позиками визнаються як витрати.

Витрати за позиками витрати на сплату процентів та інші витрати, понесені суб’єктом господарювання у зв’язку із запозиченням коштів.

Кваліфікаційний актив – це актив, який обов’язково потребує суттєвого періоду часу для підготовки його до передбачуваного використання або реалізації.

• Витрати на позики, що стосуються безпосередньо придбання, будівництва або виробництва активу, що кваліфікується, капіталізуються як частина вартості такого активу, але тільки в тому випадку, якщо ймовірно, що ці витрати в майбутньому дадуть можливість підприємству отримати вигоди і ці витрати можна достовірно оцінити. Всі інші витрати на позики, які не задовольняють умовам капіталізації, списуються на витрати в міру виникнення.

• Якщо підприємство залучає позикові кошти спеціально для придбання кваліфікованого активу, то сума витрат на позики, що підлягає капіталізації, є фактичною сумою витрат на позики, що виникли протягом періоду, за вирахуванням доходів від тимчасового інвестування даних позикових коштів.

• Якщо позики залучалися в загальних цілях і були використані для придбання активу, що кваліфікується, то для визначення суми витрат за позиками, що підлягає капіталізації, необхідно застосувати ставку капіталізації (розраховується як середньозважене значення витрат за непогашеними протягом звітного періоду позиками, залученими в загальних цілях) до витрат за кваліфікованим активом, понесеним у звітному періоді. Сума витрат із позик, капіталізованих протягом періоду, неспроможна перевищити суму витрат із позик, понесених протягом цього періоду.