Міжнародний стандарт фінансової звітності 10
Консолідована фінансова звітність

МСФЗ 10 встановлює принципи подання та складання консолідованої фінансової звітності, коли суб’єкт господарювання контролює одне або кілька інших суб’єктів господарювання. МСФЗ 10:

  • вимагає від суб’єкта господарювання (материнської організації), що контролює одне або кілька інших підприємств (дочірніх компаній), подавати консолідовану фінансову звітність;
  • визначає принцип контролю та встановлює контроль як основу для консолідації;
  • викладає, як застосовувати принцип контролю, щоб визначити, чи контролює інвестор об’єкт інвестування і, отже, повинен консолідувати об’єкт інвестування;
  • встановлює вимоги до бухгалтерського обліку для складання консолідованої фінансової звітності; і
  • визначає суб’єкт інвестування та встановлює виняток щодо консолідації окремих дочірніх компаній інвестиційного суб’єкта.

Консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність, яка представляє активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати та грошові потоки материнської та її дочірніх компаній як одиничного економічного суб’єкта.

У цьому МСФЗ не йдеться про облікові вимоги до об’єднань бізнесу та їх впливу на консолідацію, в тому числі гудвіл, що виникає при об’єднанні бізнесу (див. МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»).

 Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів», Додаток Б «Керівництво із застосування» таДодаток В «Дата набрання чинності та перехід»