Міжнародний стандарт фінансової звітності 11
Спільна діяльність

Мета цього МСФЗ – визначити принципи складання та подання фінансової звітності суб’єктів господарювання, які мають частки участі в діяльності, що спільно контролюється (тобто, у спільній діяльності).

Цей МСФЗ застосовується усіма суб’єктами господарювання, які є сторонами спільної діяльності.

 Спільна діяльність – це діяльність, яка спільно контролюється двома або декількома сторонами.

Спільна діяльність має такі характеристики:

  • сторони пов’язані контрактною угодою (див. пункти Б2–Б4);
  • контрактна угода надає двом або декільком із вказаних вище сторін спільний контроль над діяльністю (див. пункти 7–13).

Спільна діяльність – це або спільна операція, або спільне підприємство.

Спільний контроль – це узгоджений контрактом розподіл контролю над діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення про значущі види діяльності вимагають одностайної згоди сторін, між якими розподілено контроль.

Спільна операція – це спільна діяльність, яка передбачає наявність у сторін, що мають спільний контроль над діяльністю, прав на активи та обов’язків щодо зобов’язань, пов’язаних з діяльністю. Такі сторони називаються спільними операторами.

Спільне підприємство – це спільна діяльність, яка передбачає наявність у сторін, що мають спільний контроль над діяльністю, прав на чисті активи такої діяльності. Такі сторони називаються учасниками спільного підприємства.

 Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів», Додаток Б «Керівництво із застосування» та Додаток В «Дата набрання чинності, перехід та вилучення інших МСФЗ»