Міжнародний стандарт фінансової звітності 14
Відстрочені рахунки тарифного регулювання

МСФЗ 14 передбачає спеціальний облік наслідків регулювання ставок. Регулювання тарифів – це законодавча база для встановлення цін, які комунальне підприємство або подібне підприємство може стягувати з споживачів за регульовані товари чи послуги. 

Мета цього Стандарту – визначити вимоги щодо відображення у фінансовій звітності залишків за відстроченими рахунками тарифного регулювання, які виникають, коли суб’єкт господарювання надає товари або послуги клієнтам за ціною або ставкою, яка підлягає тарифному регулюванню.

Регулювання ставок може створити нормативний баланс рахунку відстрочення. Регулярний залишок відстроченого рахунку – це сума витрат або доходу, яка не буде визнана активом або зобов’язанням відповідно до інших стандартів, але має право бути відстроченою відповідно до МСФЗ 14, оскільки сума включена або, як очікується, бути включені органом, що регулюють тарифи, при встановленні ціни(-й), яку суб’єкт господарювання може стягувати з клієнтів за товари або послуги, що регулюються тарифами.

МСФЗ 14 дозволяє компанії, яка вперше застосувала МСФЗ, у межах своєї сфери дії продовжувати обліковувати залишки по рахунках відкладених нормативних актів у своїй фінансовій звітності за МСФЗ відповідно до її попередніх GAAP, коли вона приймає стандарти МСФЗ. Однак, МСФЗ 14 вносить обмежені зміни до деяких попередніх методів обліку за GAAP щодо залишків на рахунках з відстроченнями, які регулюються, які в першу чергу стосуються представлення цих залишків.

Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів», Додаток Б «Керівництво із застосування» таДодаток В «Дата набуття чинності та перехід»