Міжнародний стандарт фінансової звітності 3
Об’єднання бізнесу

МСФЗ 3 встановлює принципи та вимоги щодо того, як покупець при об’єднанні бізнесу:

  • визнає та оцінює у своїй фінансовій звітності придбані активи та зобов’язання, а також будь-яку частку в об’єкті придбання, що належить іншим сторонам;
  • визнає та оцінює гудвіл, придбаний під час об’єднання бізнесу, або прибуток від вигідної покупки; і
  • визначає, яку інформацію розкривати, щоб користувачі фінансової звітності могли оцінити характер та фінансові наслідки об’єднання бізнесу.

Основними принципами МСФЗ 3 є те, що покупець оцінює вартість придбання за справедливою вартістю сплаченої винагороди; розподіляє цю вартість на придбані ідентифіковані активи та зобов’язання на основі їх справедливої ​​вартості; решту витрат відносить на гудвіл; і негайно визнає будь-яке перевищення придбаних активів та зобов’язань над сплаченою компенсацією («вигідна покупка») у прибутку або збитку. Покупець розкриває інформацію, яка дозволяє користувачам оцінити характер і фінансові наслідки придбання.

 Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів» и Додаток Б «Керівництво із застосування»