Міжнародний стандарт фінансової звітності 6
Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

МСФЗ 6 визначає деякі аспекти фінансової звітності щодо витрат, понесених на розвідку та оцінку мінеральних ресурсів (наприклад, корисних копалин, нафти, природного газу та подібних невідновлювальних ресурсів), а також витрати на визначення технічної доцільності та комерційна доцільність видобутку корисних копалин.

МСФЗ 6:

  • дозволяє суб’єкту господарювання розробляти облікову політику для розвідки та оцінки активів без спеціального врахування вимог параграфів 11–12 МСБО 8. Таким чином, суб’єкт господарювання, який приймає МСФЗ 6, може продовжувати використовувати облікову політику, яка застосовувалася безпосередньо перед застосуванням МСФЗ 6.
  • вимагає від суб’єктів господарювання, які визнають активи з розвідки та оцінки, проводити перевірку на знецінення цих активів, коли факти та обставини свідчать про те, що балансова вартість активів може перевищувати вартість їх відшкодування.
  • змінює визнання зменшення корисності від визнання в МСБО 36, але оцінює зменшення корисності відповідно до цього Стандарту після виявлення зменшення корисності.

 Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів»