Міжнародний стандарт фінансової звітності 7
Фінансові інструменти: розкриття інформації

МСФЗ 7 вимагає від суб’єктів господарювання розкривати інформацію у своїй фінансовій звітності, що дозволяє користувачам оцінити:

  • значення фінансових інструментів для фінансового стану та результатів діяльності суб’єкта господарювання.
  • характер і ступінь ризиків, що виникають у зв’язку з фінансовими інструментами, яким піддається суб’єкт господарювання протягом періоду та на кінець звітного періоду, а також спосіб управління цими ризиками. Якісне розкриття інформації описує цілі керівництва, політику та процеси для управління цими ризиками. Розкриття кількісної інформації надає інформацію про ступінь ризику суб’єкта господарювання на основі інформації, наданої внутрішньо ключовому управлінському персоналу суб’єкта господарювання. Разом ці розкриття надають огляд використання суб’єктом господарювання фінансових інструментів та ризиків, які вони створюють.

МСФЗ 7 застосовується до всіх підприємств, включаючи підприємства, які мають мало фінансових інструментів (наприклад, виробника, чиї єдиними фінансовими інструментами є готівка, дебіторська та кредиторська заборгованість), і ті, які мають багато фінансових інструментів (наприклад, фінансова установа, більшість з яких активи та пасиви є фінансовими інструментами).

Принципи цього МСФЗ доповнюють принципи визнання, оцінки та подання фінансових активів і фінансових зобов’язань у МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання” та МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”.

Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів» и Додаток Б «Керівництво із застосування»