Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10
Події після звітного періоду

Мета цього Стандарту – визначити:

a) коли суб’єктові господарювання слід коригувати фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду; та

б) яку інформацію суб’єктові господарювання слід розкривати про дату затвердження фінансової звітності до випуску та про події після звітного періоду.

Стандарт також вимагає, щоб суб’єкт господарювання не складав фінансової звітності на основі припущення безперервності, якщо події після звітного періоду свідчать про неприйнятність припущення безперервності.

Події після звітного періоду – це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

• Коригувальні події викликають необхідність внесення коригувань до фінансової звітності. Такі події підтверджують умови, що існували на звітну дату (наприклад, рішення суду, ухвалене після закінчення звітного періоду).

• Некоректуючі події, що виникли після звітного періоду, не призводять до внесення коригувань у фінансову звітність (наприклад, падіння ринкових цін після закінчення звітного року, що не змінює оцінку фінансових вкладень станом на звітну дату). При цьому необхідно розкрити характер та вплив таких подій.

• Дивіденди, запропоновані або оголошені за пайовими інструментами підприємства після закінчення звітного періоду, не відображаються у складі зобов’язань на звітну дату. При цьому у фінансовій звітності необхідно розкрити відповідну інформацію.

• Підприємство не повинне складати фінансову звітність, виходячи з припущення про безперервність діяльності, якщо події після звітної дати вказують, що таке припущення є неправомірним.

• Необхідно розкрити дату затвердження фінансової звітності.