Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26
Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

МСБО 26 встановлює мінімальний зміст фінансової звітності пенсійних програм. Він вимагає, щоб фінансова звітність програми з визначеними виплатами містити:

  • звіт, який показує чисті активи, доступні для виплат; актуарна теперішня вартість обіцяних пенсійних виплат, розрізняючи належні та неналежні виплати; і випливає з цього надлишок або дефіцит; або
  • звіт про чисті активи, доступні для отримання виплат, включаючи або примітку, яка розкриває актуарну теперішню вартість обіцяних наданих і не наданих пенсійних виплат, або посилання на цю інформацію в супровідному актуарному звіті. 

 Цей Стандарт слід застосовувати для фінансової звітності щодо програм пенсійного забезпечення в разі складання такої фінансової звітності.

Програми пенсійного забезпечення – угоди, за якими суб’єкт господарювання надає виплати працівникам при звільненні з роботи або після звільнення (у вигляді річного доходу або шляхом одноразової виплати) у випадку, коли такі виплати або внески працедавців на них, можна визначити або оцінити до виходу на пенсію на основі положень документа або практики суб’єкта господарювання.

Програми з визначеним внескомпрограми пенсійного забезпечення, згідно з якими суми, що підлягають виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, визначаються відповідно до внесків, сплачених до фонду, і отриманого від них інвестиційного доходу.

Програми з визначеними виплатамице програми пенсійного забезпечення, згідно з якими суми, що належать виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, визначаються за допомогою формули, за основу якої береться сума заробітку працівника або його робочий стаж або те й інше.

Фінансування – переведення активів до суб’єкта господарювання (фонду), відокремленого від суб’єкта господарювання працедавця з метою виконання майбутніх зобов’язань з виплати пенсій.

Для цілей цього Стандарту також використовуються такі терміни:

Учасники – учасники програми пенсійного забезпечення та інші особи, які мають право на виплати згідно з цією програмою.

Чисті активи, наявні для виплат – активи програми пенсійного забезпечення за вирахуванням зобов’язань, окрім актуарної теперішньої вартості обіцяних пенсій.

Актуарна теперішня вартість обіцяних пенсій – це теперішня вартість очікуваних виплат згідно з програмою пенсійного забезпечення існуючим та колишнім працівникам, пов’язаних з послугами, які вже були надані.

Гарантовані виплати працівникамвиплати, право на отримання яких, згідно з умовами програми пенсійного забезпечення, не залежить від подальшої роботи.