Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41
Сільське господарство

МСБО 41 визначає порядок бухгалтерського обліку, подання фінансової звітності та розкриття інформації, пов’язаної з сільськогосподарською діяльністю. 

Сільськогосподарська діяльність — це управління біологічним перетворенням біологічних активів (живих тварин або рослин) і збиранням біологічних активів для продажу або для перетворення в сільськогосподарську продукцію або в додаткові біологічні активи.

МСБО 41 встановлює порядок обліку біологічних активів під час їх зростання, дегенерації, виробництва та розмноження, а також для початкового оцінювання сільськогосподарської продукції на момент збирання врожаю. Він не стосується переробки сільськогосподарської продукції після збору врожаю (наприклад, переробка винограду на вино або вовни на пряжу). МСБО 41 містить такі вимоги до бухгалтерського обліку:

  • плодоносні рослини обліковуються за МСБО 16;
  • інші біологічні активи оцінюються за справедливою вартістю мінус витрати на продаж;
  • сільськогосподарська продукція на момент збору врожаю також оцінюється за справедливою вартістю мінус витрати на продаж;
  • зміни справедливої ​​вартості біологічних активів включаються до прибутку або збитку; і
  • біологічні активи, прикріплені до землі (наприклад, дерева в плантаційному лісі), вимірюються окремо від землі. 

Справедлива вартість біологічного активу або сільськогосподарської продукції – це його ринкова ціна за вирахуванням будь-яких витрат на реалізацію продукції. Витрати на продаж включають комісійні, збори та податки та збори на переказ.

МСБО 41 відрізняється від МСБО 20 щодо визнання державних субсидій. Безумовні гранти, пов’язані з біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, визнаються як дохід, коли грант настає до отримання. Умовні гранти визнаються доходом лише тоді, коли виконуються умови, пов’язані з грантом.