Міжнародний стандарт фінансової звітності 13
Оцінка справедливої вартості

Цей МСФЗ:

а) визначає справедливу вартість;

б) містить в одному МСФЗ концептуальну основу оцінювання справедливої вартості; та

в) вимагає розкривати інформацію про оцінки справедливої вартості.

Він застосовується, коли інший стандарт вимагає або дозволяє оцінку справедливої ​​вартості чи розкриття інформації про оцінку справедливої ​​вартості (і оцінки на основі справедливої ​​вартості, наприклад, справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж), за винятком певних обставин, у яких регулюються інші стандарти. Наприклад, МСФЗ 13 не визначає вимоги щодо оцінки та розкриття інформації щодо операцій з виплатою на основі акцій, оренди або зменшення корисності активів. Він також не встановлює вимоги до розкриття інформації щодо справедливої ​​вартості, пов’язаної з виплатами працівникам та пенсійними планами.

МСФЗ 13 визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання в рамках звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки (ціна виходу). При оцінці справедливої ​​вартості суб’єкт господарювання використовує припущення, які учасники ринку використовували б при визначенні ціни на актив або зобов’язання за поточних ринкових умов, включаючи припущення щодо ризику. Як наслідок, намір суб’єкта господарювання утримувати актив або погасити чи іншим чином виконати зобов’язання не має значення при оцінці справедливої вартості.

Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів», Додаток Б «Керівництво із застосування» таДодаток В «Дата набрання чинності та перехід»