Міжнародний стандарт фінансової звітності 2
Платіж на основі акцій

МСФЗ 2 визначає вимоги до фінансової звітності суб’єкта господарювання, коли він здійснює операцію з виплати на основі акцій, включаючи випуск опціонів на акції. Він вимагає від суб’єкта господарювання визнавати операції з виплатою на основі акцій у своїй фінансовій звітності, включаючи операції з працівниками або іншими сторонами, які мають бути погашені грошовими коштами, іншими активами або інструментами власного капіталу суб’єкта господарювання. Він вимагає від суб’єкта господарювання відображати у звітному прибутку або збитку та фінансовому становищі вплив операцій з виплатою на основі акцій, включаючи витрати, пов’язані з операціями, під час яких працівникам надаються опціони на акції.

Стандарт також містить Додаток А «Визначення термінів» и Додаток Б «Керівництво із застосування»