(доповнюється)

офіційний переклад українською мовою
(джерело перекладу: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti)

У цьому розділі розміщені переклади  Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) 2021 року з повної версії МСФЗ 2021 після їх актуалізації, погодження Радою з МСФЗ при Мінфіні та схвалення Фондом МСФЗ (м. Лондон, Велика Британія).

Концептуальна основа фінансової звітності

МСФЗ (завантаження документів за переліком)

МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»

МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»

МСФЗ 16 «Оренда»

Зміни до МСФЗ 16 «Поступки з оренди, пов’язані з пандемією «covid-19», для орендарів після 30 червня 2021 року»

МСБО (завантаження документів за переліком)

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»

МСБО 2 «Запаси»

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»

МСБО 12 «Податки на прибуток»

МСБО 16 «Основні засоби»

МСБО 19 «Виплати працівникам»

МСБО 23 «Витрати за позиками»

МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»