Автор: Доденко Дмитро

Таксономія МСФЗ українською мовою (2020)

Ці матеріали підготовлені персоналом Фонду МСФЗ. Ці матеріали створено для допомоги індивідуальним особам у запровадженні та послідовному застосуванні МСФЗ та розумінні, як використовується XBRL.  Повідомлення про авторське право: всіма правами, включаючи авторське право, стосовно вмісту цієї вебсторінки володіє Фонд МСФЗ. Наказ Міністерства фінансів України від 13.11.2020 № 709 “Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності” Додаток до наказу від 13.11.2020 № 709 На офіційному вебсайті Фонду МСФЗ (www.ifrs.org ) розміщено переклад українською мовою таксономії фінансової звітності за МСФЗ 2020 року, а також Ілюстровані посібники з таксономії фінансової звітності за формами фінансової звітності та за стандартами МСФЗ (https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-taxonomy-translations/ ). Порядком подання фінансової звітності, затвердженим...

Read More

Стандарти бухгалтерського обліку та звітності в Україні

Основні документи, що регламентують бухгалтерський облік та звітність в Україні ЗАКОН УКРАЇНИ № 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ПОРЯДОК подання фінансової звітності (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, із змінами) Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку...

Read More

МСФЗ (IFRS) – 2021

(доповнюється) офіційний переклад українською мовою (джерело перекладу: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti) У цьому розділі розміщені переклади  Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) 2021 року з повної версії МСФЗ 2021 після їх актуалізації, погодження Радою з МСФЗ при Мінфіні та схвалення Фондом МСФЗ (м. Лондон, Велика Британія). Концептуальна основа фінансової звітності МСФЗ (завантаження документів за переліком) МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин» МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» МСФЗ 16 «Оренда» Зміни до МСФЗ 16 «Поступки з оренди, пов’язані з...

Read More

ПОРЯДОК зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (Редакція від 04.08.2021)

Редакція від 04.08.2021 Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (с додатками): на сайті Верховної Ради України на сайті Кабінету Міністрів України на сайті Державної податкової служби...

Read More